Nagyboldogasszony Plébánia                

Győr-Kisbácsa

 

Szabó Tamás József, dr. (Zirc1956október 30.) kiérdemesült magyarkatolikus püspök, jelenleg egyetemi docensKatonai ordinárius volt 2001.november 28-ától 2007március 15-éig.

 

Pályafutása

Általános és középiskolai tanulmányait Győrött végezte, ezután a Budapesti Külkereskedelmi Főiskolára jelentkezett, ahol 1978-ban szerzett diplomát.1982-ben belépett a Győri Papnevelő Intézetbe. Papi tanulmányait Győrben,Budapesten, majd Rómában, a Gregoriana Pápai Egyetemen folytatta. 1988.augusztus 20-án szentelték pappá Győrben.

1990 és 1992 között a Győri Papnevelő Intézet prefektusa és a Győri Hittudományi Főiskola teológiai tanára, majd 1992–1993-ban a Központi Papnevelő Intézet prefektusa lett. 1993-ban a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen megszerezte a teológiai doktori címet. 1993-tól 1999-ig – egy év megszakítással – először Angelo Acerbi, majd Karl-Josef Rauber érsektitkáraként dolgozott a budapesti Apostoli Nunciaturán, közben 1995-től egy évig Győr-Kisbácsán volt lelkész. 1995-ben visszatért a Győri Hittudományi Főiskolára, ahol egyháztörténelmet oktatott. 1997-ben pápai kápláni, majd1999-ben pápai prelátusi címet kapott.

1999-ben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megválasztotta a Püspökkari Titkárság irodaigazgatójává, és emellett lelkipásztori szolgálatot végzett a Budapest Felső-Krisztinavárosi Keresztelő Szent János Plébániatemplomban, a ciszterci nővérek érdligeti Regina Mundi Apátságában, és a katolikus karizmatikus lelkiségű Emmánuel közösségben.

Püspöki pályafutása

2001. november 28-án II. János Pál pápa őt nevezte ki a Katonai ordinariátus (tábori püspökség) élére, miután elődje,Ladocsi Gáspár egészségügyi okokra hivatkozva lemondott tisztségéről. 2002január 12-én a budapesti Szent István-bazilikában Paskai László bíboros Seregély István egri érsek és Pápai Lajos győri püspök segédletével püspökké szentelte. Ezzel egyidejűleg Mádl Ferenc köztársasági elnök a Magyar Honvédség hivatásos állományába is felvette ésdandártábornokká nevezte ki. Püspöki jelmondata: Renovamini in spiritu! – Újuljatok meg lélekben!

Mivel már korábban is aktívan részt vett a katolikus egyház karizmatikus megújulási mozgalmaiban, 2002 szeptemberében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia őt nevezte ki a lelkiségi mozgalmak püspökkari referensévé.

Szabó Tamás püspök 2007-ben felmentését kérte a püspöki hivatalai alól, amit március 15-én XVI. Benedek pápa azEgyházi Törvénykönyv 401. kánonjának 2. paragrafusa[1] értelmében elfogadott, „minden hivatalából és méltóságából” felmentette, és így az egyházjognak megfelelően a kiérdemesült püspökök közé lépett. Egyes sajtóorgánumok szerint a lemondásának oka a cölibátussal ellenkező nősülési szándék volt,[2][3] de maga a püspök nem nyilatkozott erről, és lemondásának okát nem hozta nyilvánosságra.[4] Szabó Tamás a püspöki lemondásával egyidejűleg a Magyar Honvédségtől is kérte felmentését, így Sólyom László köztársasági elnök – a honvédelmi miniszter előterjesztésére – szolgálati viszonyát 2007. június 1-jei hatállyal megszüntette.[5]

Civil pályafutása

Jelenleg a Nyugat-magyarországi Egyetem docense, a Történeti Segédtudományok Intézeti Tanszékén történeti segédtudományokat, középkori egyetemes történelem 1000-ig és középkori magyar történelem 1301-ig kurzusokat oktató tanár.[6]