Nagyboldogasszony Plébánia                

Győr-Kisbácsa

Ügyintézés, információ:

 

Anyakönyvi kivonatok, igazolások kiadása, kereszteléssel, bérmálással, házasságkötéssel kapcsolatos ügyek, betegellátás és temetéssel kapcsolatos ügyek intézése telefonos egyeztetés alapján.

 

Plébános: Böcskei Győző

Káplán: Méry László

 

Cím:

Székesegyházi Plébánia (Böcskei Győző)

9021 Győr, Káptalan domb. 17.

tel: 96/ 618 304; 30/302 9694

email: gyorbelvarosplebania@gmail.com

Hivatali órák: 
Hétfő 9-11
Szerda 15-17
Csütörtök 15-17
Péntek 9-11

 

Cím:

Nagyboldogasszony Plébánia Kisbácsa (Méry László)

9029 Győr, Boglárka u. 2.

tel: 30/ 393 1551

email: gyorkisbacsaplebania@gmail.com

Hivatali órák: Hétfő 16-17

 

Egyházi hozzájárulás:

 

A plébánia a kiadásait az egyházi hozzájárulásból, a perselyadományokból, a stóladíjakból és egyéb adományokból fedezi.

Az önkéntes egyházi hozzájárulás javasolt mértéke, az egyház általános irányelve szerint az éves jövedelem 1 %-a, de minimum:

kereső felnőtt esetében: 5 000,- Ft/év, 
kereső házaspár esetében: 10 000,- Ft/év

egyedülálló nyugdíjas esetében: 3 000,- Ft/év
nyugdíjas házaspár esetében: 6 000,- Ft/év

Az egyházi hozzájárulás befizethető a sekrestyében a misék után; a plébániai irodában; valamint csekken és átutalással, egyben vagy több részletben.

Kérjük a csekken, vagy átutaláson feltüntetni a pontos nevet, címet, és azt, hogy mennyi fő után fizetik az egyházi adót.

 

Az egyházközség számlaszáma:

 

Győr-Kisbácsai Római Katolikus Plébánia Hivatal

10700031-68588658-51100005

 

Köszönjük híveink támogatását, hogy hozzájárulnak egyházközségünk fenntartásához!

 

Stóladíjak a Győri Egyházmegyében:

 

Olvasott szentmise 1 500,- Ft
Orgonás szentmise 3 000,- Ft

Csendes esküvő 15 000,- Ft
Orgonás esküvő 30 000,- Ft

Csendes temetés 15 000,- Ft
Temetés kántorral 25 000,- Ft