Nagyboldogasszony Plébánia                

Győr-Kisbácsa

Ügyintézés, információ:

 

Anyakönyvi kivonatok, igazolások kiadása, kereszteléssel, bérmálással, házasságkötéssel kapcsolatos ügyek, betegellátás és temetéssel kapcsolatos ügyek intézése telefonos egyeztetés alapján.

 

Plébános: Dr. Németh Gábor

 

Cím:

Nagyboldogasszony Plébánia

9029 Győr, Boglárka u.2. 

tel: 96/332-814 vagy 20/4177389

email:iphofen@freemail.hu

 

Egyházi hozzájárulás:

 

A plébánia a kiadásait az egyházi hozzájárulásból, a perselyadományokból, a stóladíjakból és egyéb adományokból fedezi.

Az önkéntes egyházi hozzájárulás javasolt mértéke, az egyház általános irányelve szerint az éves jövedelem 1 %-a, de minimum:

kereső felnőtt esetében: 4 000,- Ft/év, 
kereső házaspár esetében: 8 000,- Ft/év

egyedülálló nyugdíjas esetében: 2 000,- Ft/év
nyugdíjas házaspár esetében: 4 000,- Ft/év

Az egyházi hozzájárulás befizethető a sekrestyében a misék után; a plébániai irodában; valamint csekken és átutalással, egyben vagy több részletben.

Kérjük a csekken, vagy átutaláson feltüntetni a pontos nevet, címet, és azt, hogy mennyi fő után fizetik az egyházi adót.

 

Az egyházközség számlaszáma:

 

Győr-Kisbácsai Római Katolikus Plébánia Hivatal

10700031-68588658-51100005

 

Köszönjük híveink támogatását, hogy hozzájárulnak egyházközségünk fenntartásához!

 

Stóladíjak a Győri Egyházmegyében:

 

Olvasott szentmise 1 000,- Ft
Orgonás szentmise 2 000,- Ft

Csendes esküvő 9 000,- Ft
Orgonás esküvő 20 000,- Ft
Nászmisés esküvő 22 000,- Ft

Csendes temetés 10 000,- Ft
Temetés kántorral 16 000,- Ft
Temetés gyászmisével 17 000,- Ft