Nagyboldogasszony Plébánia                

Győr-Kisbácsa