Nagyboldogasszony Plébánia                

Győr-Kisbácsa

Ügyintézés, információ:

 

Anyakönyvi kivonatok, igazolások kiadása, kereszteléssel, bérmálással, házasságkötéssel kapcsolatos ügyek, betegellátás és temetéssel kapcsolatos ügyek intézése telefonos egyeztetés alapján.

 

Plébános: Bognár István székesegyházi plébános és püspöki irodaigazgató

 

Cím:

Nagyboldogasszony Plébánia

9029 Győr, Boglárka u.2. 

tel: 96/618-304 (A kisbácsai hivatali időn kívül csak sürgős esetben (haláleset, betegellátás, stb)

email:gyorbelvarosiplebania@gmail.com

 

Hivatali ügyfélfogadási idő:
Szerda 15:00-17:00

 

Egyházi hozzájárulás:

 

A plébánia a kiadásait az egyházi hozzájárulásból, a perselyadományokból, a stóladíjakból és egyéb adományokból fedezi.

Az önkéntes egyházi hozzájárulás javasolt mértéke, az egyház általános irányelve szerint az éves jövedelem 1 %-a, de minimum:

kereső felnőtt esetében: 4 000,- Ft/év, 
kereső házaspár esetében: 8 000,- Ft/év

egyedülálló nyugdíjas esetében: 2 000,- Ft/év
nyugdíjas házaspár esetében: 4 000,- Ft/év

Az egyházi hozzájárulás befizethető a sekrestyében a misék után; a plébániai irodában; valamint csekken és átutalással, egyben vagy több részletben.

Kérjük a csekken, vagy átutaláson feltüntetni a pontos nevet, címet, és azt, hogy mennyi fő után fizetik az egyházi adót.

 

Az egyházközség számlaszáma:

 

Győr-Kisbácsai Római Katolikus Plébánia Hivatal

10700031-68588658-51100005

 

Köszönjük híveink támogatását, hogy hozzájárulnak egyházközségünk fenntartásához!